Borislav Uskoković


Šifra: 355125
Prezime i ime: Borislav Uskoković
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 1.980
Honorar (5 mjeseci): 24.75%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Magistarske
Turizam
1 Benchmarking3x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Doktorske
Turizam
2 Turizam i prostor4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor