Miomir Despotović


Miomir Despotović
Šifra: 355158
Prezime i ime: Miomir Despotović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAMagistarske1KOMPARATIVNA ANDRAGOGIJA2 x 11 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2PLANIRANJE KADROVA I OBRAZOVANJA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5UVOD U ANDRAGOGIJU3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5ANDRAGOGIJA -UVOD U ANDRAGOGIJU0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6ORGANIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PLANIRANJE KADROVA I OBRAZOVANJA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6KOMPARATIVNA ANDRAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7ANDRAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor