Miljan Gogić

dr Miljan Gogić

naučni saradnik | Istorijski institut

Miljan Gogić je rođen 28. 9. 1978. u Bijelom Polju. Osnovnu školu pohađao je u OŠ. „Milovan Rakočević“, u Lepencu (Luča 1), srednju školu (gimnazija-opšti smjer) u SMŠ „Vuksan Đukić“, u Mojkovcu. Studije istorije završio je na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa prosječnom ocjenom 8,89. Diplomski rad pod nazivom „Trg i rudnik Brskovo u srednjem vijeku“ odbranio je 9. 6. 2008. godine kod doc. dr Đorđa Bubala. Na Filozofskom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJASpecijalisticke1Kulturno nasleđe Crne Gore I3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster1Kulturno nasljeđe Crne Gore I3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCOPUS
Miljan GogićAn overview of livestock breeding in the medieval Zeta through the legal norms of the statutes of Kotor, Budva and SkadarAgriculture and Forestry
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miljan GogićO kotorskom Statutu tiskanom 1715. godineRadovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miljan GogićRimokatolička župa Novog Brda u kasno srednjem vijekuRadovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Obavjestenja iz nastave