Miljan Gogić


Miljan Gogić
Šifra: 900229
Prezime i ime: Miljan Gogić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miljan GogićRimokatolička župa Novog Brda u kasno srednjem vijekuRadovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Opširnije