Miljan Gogić


Miljan Gogić
Šifra: 900229
Prezime i ime: Miljan Gogić
Titula: dr
Zvanje: viši istraživač IS dr
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
3 Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka.2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija (2017)
4 Istorija Crne Gore od kraja XII do kraja XV vijeka3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miljan GogićRimokatolička župa Novog Brda u kasno srednjem vijekuRadovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru