Milan Šćekić

mr Milan Šćekić

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet

Milan Šćekić rođen je 14.09.1979. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Postdiplomske studije upisao je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica  (Odsjek međunarodni odnosi). Magistrirao je 2012. godine na temi  ,,Crnogorska diplomatija u balkanskim ratovima“, nakon čega je upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. ...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milan ŠćekićObrazovanje albanskih učitelja u socijalističkoj Crnoj Gori (1945.–1955.)Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milan Šćekić Communist authority and the Catholic Church in the fight for influence on Albanian community in socialist Montenegro (1945–1955)Politics, Religion & Ideology

Obavjestenja iz nastave