Filozofski fakultet

Biografija
Biografija

Milan Šćekić rođen je 14.09.1979. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Postdiplomske studije upisao je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica  (Odsjek međunarodni odnosi). Magistrirao je 2012. godine na temi  ,,Crnogorska diplomatija u balkanskim ratovima“, nakon čega je upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

            Od 2008. do 2017. radio je u Osnovnim školama ,,Anto Đedović“, ,,Mrkojevići“, ,,Jugoslavija“ i Srednjoj stručnoj školi u Baru, a  od oktobra 2017. do septembra 2018.  kao viši istraživač u Istorijskom institutu Crne Gore. Iste godine bio je agažovan kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za istoriju.

            Objavio je oko trideset naučnih radova i učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Autor je knjige ,,Iza linije fronta: Crna Gora 1914-1916“ (Podgorica 2017). Koautor je knjiga ,,Sto ličnosti Crne Gore 1918-2018“ (Podgorica, 2018) i ,,Sto događaja u istoriji Crne Gore 1918-2018“, ,,Crnogorski vladari“ (Podgorica, 2018) kao i udžbenika istorije za III i IV razred Gimnazije. Od 2018. radi kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.