Milan Šćekić


Milan Šćekić
Šifra: 900565
Prezime i ime: Milan Šćekić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2ISTORIJSKA GEOGRAFIJA II0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU II0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije