Milan Šćekić

mr Milan Šćekić

saradnik u nastavi | Filozofski fakultet

Milan Šćekić rođen je 14.09.1979. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Postdiplomske studije upisao je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica  (Odsjek međunarodni odnosi). Magistrirao je 2012. godine na temi  ,,Crnogorska diplomatija u balkanskim ratovima“, nakon čega je upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1ISTORIJSKA GEOGRAFIJA I0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2ISTORIJSKA GEOGRAFIJA II0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster2IZBORNI PREDMET/KULTURA SAVREMENOG DOBA0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster3SAVREMENA ISTORIOGRAFIJA0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne3OPŠTA ISTORIJA NOVOG VIJEKA (OD XV VIJEKA DO 1789)0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster3TEHNIKA NAUČNOG RADA0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster3GEOPOLITIKA0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne6SAVREMENA ISTORIJA CRNE GORE 1991-20060 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Istorija (2017)-Istorija Balkana u srednjem vijeku II

XI nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

Istorija (2017)-Pomoćne istorijske nauke II

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE), nadoknada časa od 31. III 2021. god

Istorija (2017)-Pomoćne istorijske nauke II

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE I (ONLINE PREDAVANJE)

Istorija (2017)-Istorija Balkana u srednjem vijeku II

X nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

Istorija (2017)-Pomoćne istorijske nauke II

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE)

Istorija (2017)-Istorija Balkana u srednjem vijeku II

IX nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

Istorija (2017)-Istorija Balkana u srednjem vijeku II

VIII nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

Istorija (2017)-Istorija Balkana u srednjem vijeku II

VII nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

Istorija (2017)-Pomoćne istorijske nauke II

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE)

Istorija (2017)-Istorija Balkana u srednjem vijeku II

VI nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II

Istorija (2017)-Pomoćne istorijske nauke II

POMOĆNE ISTORIJSKE NAUKE II (ONLINE PREDAVANJE)

Istorija (2017)-Istorija Balkana u srednjem vijeku II

V nedelja predavanja - Istorija Balkana u srednjem vijeku II