Vera Radović


Vera Radović
Šifra: 900576
Prezime i ime: Vera Radović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1SAVREMENE DIDAKTIČKE TEORIJE3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster1DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2SAVREMENE DIDAKTIČKE TEORIJE3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2DOKIMOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA - TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor