Milena Jovović


Milena Jovović
Šifra: 900579
Prezime i ime: Milena Jovović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor