Milena Jovović

Milena Jovović

saradnik u nastavi | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Specijalističke studije hotelijerstva završila na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Za vrijeme studija, u okviru razmjene studenata između crnogorskog i ruskog državnog univerziteta, jedan semestar školske 2010/2011 godine provela na moskovskom državnom trgovinsko-ekonomskom univerzitetu. Sve vrijeme studija bila stipendista opštine Danilovgrad, a osnovne studije završila kao student generacije Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Prvi profesionalni angažman bio je na poziciji...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave