Jelena Vujošević


Jelena Vujošević
Šifra: 900581
Prezime i ime: Jelena Vujošević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2PRAKTIČNA OBUKA0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2PRAKTIČNA OBUKA 10 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne4PRAKTIČNA OBUKA 20 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne5PRAKTIČNA OBUKA 30 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije