Jelena Vujošević

Jelena Vujošević

saradnik u nastavi | Fakultet za turizam i hotelijerstvo | honorarno

Rođena 11.06.1978.god. u Podgorici gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspjehom. Zvanje diplomirani geograf-turizmolog stekla je na Prirodno-matematičkom Fakultetu u Novom Sadu odbranom diplomskog rada pod nazivom "Turizam Lindosa". U toku studija bila je aktivan član DMIIZG-a "Branislav Bukurov". Kao student apsolvent stručnu praksu obavljala je na ostrvu Rodos u Grčkoj, gdje je pokazala izuzetne poslovne sposobnosti što joj je omogućilo dalji radni angažman kod istog poslodavca u naredne dvije godine. U periodu od 2005. do...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave