Đurović Annette


Đurović Annette
Šifra: 900596
Prezime i ime: Đurović Annette
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.800
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017)
3 Osnove prevođenja 1 2x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017)
4 Osnove prevođenja 22x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Njemački jezik i književnost
7 Njemački jezik I2x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Njemački jezik i književnost
8 Njemački jezik II2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije