Annette Đurović


Annette Đurović
Šifra: 900596
Prezime i ime: Annette Đurović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3OSNOVE PREVOĐENJA 10 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3OSNOVI PREVOĐENJA I2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK 4-SINTAKSA I2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4OSNOVI PREVOĐENJA 22 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI IEZIK 5 -SINTAKSA 20 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK -SINTAKSA II2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 32 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK V-SINTAKSA II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 42 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije