Rada Kovačević

Rada Kovačević

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

  Kovačević Rada specijalista zdravstvene njege Rođena 05.09.1985.godine u Bijelom Polju ,gdje je završila osnovnu školu. Srednju medicinsku školu završila 2003.godine u Podgorici. Višu medicinsku školu završila u Beranama.Zvanje specijaliste zdravstvene njege dobila na specijalističkim studijama Visoke medicinske škole u Beranama sa prosječnom ocjenom 9.67. Pripravnički staž obavila na HIRUŠKOJ KLINICI KCCG 2004.godine .Od 2006 do 2018.godine radila na KLINICI ZA UROLOGIJU I...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4HIGIJENA SA EPIDEMIOLOGIJOM0 x 02 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4DIJETETIKA0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave