Rada Kovačević


Rada Kovačević
Šifra: 900604
Prezime i ime: Rada Kovačević
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4HIGIJENA SA EPIDEMIOLOGIJOM0 x 02 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4EPIDEMIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor