Slađana Lazarević


Slađana Lazarević
Šifra: 900631
Prezime i ime: Slađana Lazarević
Titula: null
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 10 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne3OSNOVI URBANIZMA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 20 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 10 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 20 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor