Slađana Lazarević


Slađana Lazarević
Šifra: 900631
Prezime i ime: Slađana Lazarević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURASpecijalisticke1ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 10 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE II0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4OSNOVI URBANISTIČKOG PROJEKTOVANJA 20 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 10 x 01.33 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6URBANISTIČKO PROJEKTOVANJE 20 x 01.33 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne7ZAŠTITA I REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKOG NASLEĐA0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8URBANISTIČKO PLANIRANJE0 x 01.33 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne9STRUČNA PRAKSA0 x 03 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT0 x 01.4 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor