Andi Hila


Andi Hila
Šifra: 900653
Prezime i ime: Andi Hila
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku (2017)
4 Likovna forma2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku
6 Likovne tehnike1x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor