Andi Hila


Andi Hila
Šifra: 900653
Prezime i ime: Andi Hila
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne4LIKOVNA FORMA2 x 11 x 10 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne6LIKOVNE TEHNIKE2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor