Boban Arsenijević


Boban Arsenijević
Šifra: 900733
Prezime i ime: Boban Arsenijević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor