Dragan Baćović


Dragan Baćović
Šifra: 900756
Prezime i ime: Dragan Baćović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORT FITNESS I TURIZAMMaster1TRANSFORMACIONI PROCESI U SPORTU0 x 01 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne1KOŠARKA - TEHNIKA I METODIKA0 x 01 x 30 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne2KOŠARKA - TAKTIKA0 x 01 x 30 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne3BIOMEHANIKA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne3ANTROPOMOTORIKA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne3SELEKCIJA U SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne4TEORIJA I PRAVILA INDIVIDUALNIH SPORTOVA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne4ZIMSKI SPORTOVI0 x 02 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne5SKIJANJE0 x 03 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TEORIJA, TEHNIKA I METODIKA IZABRANOG SPORTA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5FUNKCIONALNA ANATOMIJA I BIOMEHANIKA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA PIONIRA U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne5RUKOMET - TEHNIKA I METODIKA0 x 01 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne6RUKOMET - TAKTIKA0 x 01 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA KADETA U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA SENIORA U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6TRENAŽNI PROCES I TR.PRAKSA OMLADIN. U IZAB.SPORTU0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6SPORT II0 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor