Slobodan Radusinović

Slobodan Radusinović

naučni saradnik | Filozofski fakultet | honorarno

BIOGRAFIJA Slobodan Radusinović je rođen 1971. godine u Nikšiću, Crna Gora. Diplomirao je 1996. godine na Univerzitetu u Beogradu, Rudarsko–geološki fakultet, Odsjek geološki, Smjer za istraživanje ležišta mineralnih sirovina. Na istom fakultetu je doktorirao 2017. godine na temi "Metalogenija jurskih karstnih boksita rudnih rejona Vojnik-Maganik i Prekornica, Crna Gora". U zvanje naučni saradnik izabran je 2019. godine na Univerzitetu Crne Gore. Dr Slobodan Radusinović je zaposlen u JU Zavod za geološka istraživanja u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Barović, Dusko Vujačić, Slobodan RadusinovićPhysical-Geographical Characteristics of the Coast of MontenegroSpringer

Obavjestenja iz nastave