Isidora Rubežić


Isidora Rubežić
Šifra: 900822
Prezime i ime: Isidora Rubežić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne3FIZIOLOGIJA I0 x 00 x 0.67 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA FIZIOLOGIJA (BIOFIZIKA 18)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA FIZIOLOGIJA0 x 0.94 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA0 x 0.5 x 30 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4FIZIOLOGIJA II0 x 00 x 0.67 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor