Arbutina Dražen


Arbutina Dražen
Šifra: 900889
Prezime i ime: Arbutina Dražen
Titula:
Zvanje: docent
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURAMagistarske1ISTORIJA I TEORIJA ZAŠTITE I REVITALIZACIJE2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor