Rašković Anđela


Rašković Anđela
Šifra: 900894
Prezime i ime: Rašković Anđela
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHMEĐUNARODNO HOTELIJERSTVOMaster1TURISTIČKA VALORIZACIJA0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne3MARKETING U TURIZMU0 x 02 x 20 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne5POZNAVANJE NAMIRNICA I NACIONALNA KUHINJA0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne5PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6GLOBALIZACIJA U TURIZMU0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TRENDOVI U ISHRANI0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6GLOBALIZACIJA U TURIZMU*0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TRENDOVI U ISHRANI*0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU*0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije