Kujundžić Kosara


Kujundžić Kosara
Šifra: 900900
Prezime i ime: Kujundžić Kosara
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURAMagistarske1POSEBNI PROBLEMI PROJEKTO. ARHI. U SLOBODNOM VREME2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor