Rajka Đoković

dr Rajka Đoković

saradnik u nastavi dr | Pravni fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1POSREDOVANJE0 x 02 x 10 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1CRNOGORSKA KRIVIČNOPRAVNA TRADICIJA4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA4 x 20 x 00 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2KOMPANIJSKO PRAVO EU0 x 01 x 10 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster3GRAĐANSKO DOKAZNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster3PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA0 x 01 x 10 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster3POSLOVNO PRAVNA KLINIKA0 x 01 x 10 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster3FORMALNI UGOVORI0 x 01 x 10 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster3STEČAJNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCOPUS
Dijana Vučković, Sanja Peković, Marijana Blečić & Rajka Đoković Attitudes towards cheating behavior during assessing students᾽performance: student and teacher perspectivesInternational Journal for Educational Integrity

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Opšta i nacionalna istorija prava - rezultati ispita - septembar

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati kolokvijuma - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Nova objava - 06.12.2021 10:58

Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Uvid u rezultate kolokvijuma

Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Rezultati kolokvijuma 2021

Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Nova objava - 22.11.2021 13:14

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Nova objava - 21.09.2021 19:38

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Uvid u radove ispita odrzanog 01.09.2021.

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati ispita 1.09.2021.

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Uvid u rezultate popravnog zavrsnog

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Nova objava - 06.07.2021 09:08