Rajka Đoković


Rajka Đoković
Šifra: 900922
Prezime i ime: Rajka Đoković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2EVROATLANTSKE INTEGRACIJE0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE4 x 20 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO0 x 01 x 30 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCOPUS
Dijana Vučković, Sanja Peković, Marijana Blečić & Rajka Đoković Attitudes towards cheating behavior during assessing students᾽performance: student and teacher perspectivesInternational Journal for Educational Integrity
Opširnije