KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA GRBOVIĆ1x1
13B+1S
NEVENKA GLUŠČEVIĆ-BOGOJEVIĆ4x1
13B+1S