Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše državne i pravne sisteme koji su karakteristični za pojedina istorijska razdoblja i izdvoji i kritički vrednuje činioce koji su uticali i oblikovali državne i pravne sisteme od njihove pojave do modernog doba; prepozna uzroke, posljedice i važnost određenih istorijskih događaja i procesa u razvoju države i prava i objasni istorijsku, društvenu, državnu i ideološku bit određene države i prava; identifikuje neke ključne razvojne linije kroz duža vremenska razdoblja za pojedine pravne i državne institute; zaključi da su savremeni pravni i državni sistemi rezultat ponekad dugotrajnog istorijskog razvoja, i kako je, čak i u današnje pragmatično vrijeme, na tim temeljima potrebno nadograđivati znanje iz pozitivnog prava; uvidi sličnosti i razlike pravnih i državnih modela i dinamiku njihovih promjena kroz istoriju i ocijeni ulogu pravne nauke na oblikovanje pravnih pravila, pravnih grana i pravnih sistema; uvidi važnost pojedinih pravnih pravila, pravnih instituta i istorijskih događaja u iznalaženju najprikladnijih riješenja današnjice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

ECTS - OPŠTA I NACIONALNA ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 2017