Maša Mušikić


Maša Mušikić
Šifra: 900943
Prezime i ime: Maša Mušikić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2TIPOGRAFIJA0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3TEHNOLOGIJA INDUSTRIJSKE GRAFIKE0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE0 x 03 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIČKE KOMUNIKACIJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III0 x 03 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5DIZAJNIRANJE ZA WEB0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor