Goran Ivo Marinović


Goran Ivo Marinović
Šifra: 900956
Prezime i ime: Goran Ivo Marinović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD0 x 01.71 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2OSNOVI PROJEKTOVANJA II0 x 01 x 20 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE I0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3TEORIJA ARHITEKTURE I0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4TEORIJA ARHITEKTURE II0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne5ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE III0 x 01 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne6SINTEZNI PROJEKAT IV0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE VI0 x 01.33 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne9ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 70 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT0 x 01.4 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor