Andreja Mihailović

dr Andreja Mihailović

saradnik u nastavi dr | Pravni fakultet

BIOGRAFIJA Dr Andreja Mihailović je rođena 7. maja 1989. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspjehom i osvojenim nagradama na republičkim takmičenjima. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2012. godine stekla je Bachelor diplomu (sa prosječnom ocjenom 9,67), a 2013. godine diplomu specijalističkih studija sa prosječnom ocjenom 10. Magistrirala je 2015. godine na poslovnopravnoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu odbranivši magistarski rad na temu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1KLINIKA KRIVIČNO PROCESNOG PRAVA0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster1PRAVNA I POSLOVNA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2PROCESNO DOKAZNO PRAVO3 x 12 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5KRIVIČNO PROCESNO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6KRIMINALISTIKA0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mihailović, A., Cerović Smolović, J., Radević, I., Rašović, N., & Martinović, N. COVID-19 and Beyond: Employee Perceptions of the Efficiency of Teleworking and Its Cybersecurity ImplicationsSustainability
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mihailović, A.; Cerović Smolović, J.; Radević, I.; Rašović, N.; Martinović, N.COVID-19 and Beyond: Employee Perceptions of the Efficiency of Teleworking and Its Cybersecurity ImplicationsSustainability

Obavjestenja iz nastave