Andreja Mihailović

dr Andreja Mihailović

saradnik u nastavi dr | Pravni fakultet

BIOGRAFIJA Dr Andreja Mihailović je rođena 7. maja 1989. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspjehom i osvojenim nagradama na republičkim takmičenjima. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2012. godine stekla je Bachelor diplomu (sa prosječnom ocjenom 9,67), a 2013. godine diplomu specijalističkih studija sa prosječnom ocjenom 10. Magistrirala je 2015. godine na poslovnopravnoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu odbranivši magistarski rad na temu...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mihailović, A., Cerović Smolović, J., Radević, I., Rašović, N., & Martinović, N. COVID-19 and Beyond: Employee Perceptions of the Efficiency of Teleworking and Its Cybersecurity ImplicationsSustainability
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mihailović, A.; Cerović Smolović, J.; Radević, I.; Rašović, N.; Martinović, N.COVID-19 and Beyond: Employee Perceptions of the Efficiency of Teleworking and Its Cybersecurity ImplicationsSustainability

Obavjestenja iz nastave