PRAVNA I POSLOVNA ETIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA KAŠĆELAN1x1
13B+1S
MARKO DOKIĆ2x1
13B+1S
ANDREJA MIHAILOVIĆ2x1
13B+1S