Popović Bojana


Popović Bojana
Šifra: 901005
Prezime i ime: Popović Bojana
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 8 - NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2FRANCUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 4-NIVOA2.2/B2.20 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 6-NIVOB1.1/B2.20 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK 60 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor