Kosta Goranović

dr Kosta Goranović

docent | Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Kosta Goranović, rođen je 02. 03. 1974. godine u Trebinju, Bosna i Hercegovina. Državljanin je Crne Gore. Nastanjen je u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Trebinju, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Novom Sadu 1999. godine, sa prosječnom ocjenom 8,00. Zvanje magistra nauka iz oblasti fizičke kulture stekao je 2005. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu, gdje je odbranio magistarsku tezu na temu „Uticaj programiranog rekreativnog...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Rajko Milasinovic, Ana Popovic, Jovica Petkovic, Kosta Goranovic, & Marko JoksimovicAnthropometric Characteristics, Body Composition and Nutritional Status of Younger Primary School Children in Montenegro: National StudyInternational Journal of Morphology
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zlojutro, N., Eler, S., Joksimovic, M., Eler, N., Marković, S., Kukrić, A., & Goranovic, K. Kinematic parameters and metabolic power in elite soccer players: A small sided a large sided games comparisonFrontiers in Physiology
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marko Joksimović, Kosta Goranović, Jovica Petković, Dana Badau, Hantanu CezarMorphological Characteristics of Elite Female Volleyball Players Under 19International Journal of Morphology
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kosta Goranović, Jovica Petković, Marko Joksimović, Siniša Karišik, Nebahat ElerThe Influence of Morphological Characteristics on the Ball Throwing Velocity in the Professional Handball PlayersInternational journal of Morphology
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goranović K, Hadžić R, Petković J and Joksimović M.Exploring trendsof running performance duringmatches of professional soccer playersin Montenegro: A longitudinal studyFrontiers in Public Health
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goranovic, K.; Petkovic, J.; Hadzic, R. & Joksimovic, M.Rate of Force Development and Stretch-Shortening Cycle in Different Jumps in the Elite Volleyball PlayersIntional Journal of Morphology

Obavjestenja iz nastave