Milica Katnić

Milica Katnić

saradnik u nastavi | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Osnovno i srednje obrazovnje završila je u Budvi. Osnovne studije završila je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru sa prosječnom ocjenom "B" (9.49). Na osnovnim studijama bila je dobitnica stipendije Erasmus+. Od januara do juna 2020. godine, ljetnji semestar, provela je u Finskoj na Saimaa University of Applied Sciences. Tokom osnovnih studija bila je dobitnica stupendije grada Budve. Proglašena je za najboljeg studenta za studijsku 2019/2020.  Radno je angažovana na UCG- Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru od decembra 2021. godine...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor