Centralna univerzitetska biblioteka

Info

Centralna biblioteka Univerziteta Crne Gore je biblioteka opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa, podrška nastavno-obrazovnim i naučnoistraživačkim procesima na Univerzitetu i u zemlji. Korisnici i čitaonica Korisnici Biblioteke su studenti, nastavnici i saradnici, naučnici i istraživači, ali i svi drugi potencijalni korisnici kojima su potrebni servisi i usluge Biblioteke.

Članstvo je besplatno, a bibliotečka građa može se koristiti u čitaonici i pozajmicom. Čitaonica Biblioteke nalazi
se u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta Fondovi i zbirke Osim fondova monografskih i...

Obavještenja

Nove publikacije u fondu - maj 2022.

Nove publikacije u fondu - april 2022.

Nove publikacije u fondu - mart 2022.

Nove publikacije u fondu - decembar 2021

Nove publikacije u CUB fondu - novembar 2021.

Aktuelno

Nove publikacije u fondu

Pomorska biblioteka u "Noći knjige 2017"