Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: 1. Definiše predmete filoloških istraživanja. 2. Efikasno se služi metodama i tehnikama naučnih istraživanja. 3. Pristupa analitički stručnim i naučnim tekstovima. 4. Koristi stručnu i naučnu literaturu u lingvističkoj i književnoj praksi. 5. Samostalno primjenjuje teorijska znanja o tehničkim i stilskim aspektima naučnog teksta prilikom njegove izrade. 6. Razvija istraživačke vještine.