Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će moći da: • uspješno primjenjuje naučene tehnike i vještine pisanog prevođenja sa stranog i na strani jezik u oblasti prava i ekonomije i izrađuje prevode koji ispunjavaju zahtjeve tržišta, • uspješno primjenjuje naučene tehnike i vještine konsekutivnog usmenog prevođenja kraćih jedinica govora sa stranog i na strani jezik, • uspješno koristi znanja i vještine potrebne za pozicioniranje na tržištu prevodilačih usluga poštujući etičke i profesionalne uzuse. • radi samostalno u oblasti pismenog i konsektutivnog prevođenja; • da u istraživanju primjenjuje neophodna teorijska znanja iz oblasti lingvistike i studija prevođenja.