Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog nivoa studija student će moći da: 1. Identifikuje pouzdane izvore informacija potrebnih za pisanje akademskih radova. 2. Primjenjuje stečena znanja i vještine akademskog pisanja. 3. Upozna širi kontekst tema i problema vezanih za odabranu temu rada. 4. Primijeni vještinu interdisciplinarnog povezivanja znanja.