Studijski program

Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Master akademski studijski program za filozofiju, 120 ECTS, nivo kvalifikacija VII2 Ishodi učenja: Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Demonstrira samostalnost u formulisanju konkretnih filozofskih problema u domenu različitih filozofskih disciplina. - Organizuje i realizuje nastavu iz filozofije, logike, etike, filozofije umjetnosti i građanskog obrazovanja u gimnazijama i srednjim stručnim školama. - Demonstrira temeljna filozofska pitanja i metodički uvodi učenike u filozofsku struku i svijet filozofskog mišljenja. - Podstiče komunikativne sposobnosti i razvija odgovornost za kritičko rasuđivanje učenika. - Primjenjuje stručna i metodička znanja iz filozofije u procesu vrednovanja učeničkih postignuća i metodičke efikasnosti nastave. - Sa stanovišta filozofije interdisciplinarno promišlja iskustva nauke, tehnike, ekonomije, politike i kulture. - Vlada metodama i tehnikama naučnog rada, vještinom samostalnog korišćenja literature (na maternjem i stranom jeziku) i odgovarajućih baza podataka. - Razvija kompetencije samostalnog studiranja, kontinuiranog profesionalnog razvoja i doživotnog učenja. - Preuzima odgovornost za nepristrasnu interpretaciju i rješavanje složenih problema u istraživačkom radu.