Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku Specijalističkih akademskih studija pedagogije student će biti osposobljen da: - Primijeni metodičke vještine rada školskog pedagoga u praksi; - Objasni i uporedi različite didaktičke teorije, škole, pravce i modele; - Objasni planiranje, organizaciju, vrednovanje obrazovnog/nastavnog rada sa odraslima; - Objasni različite modele razvoja kurikuluma u cilju planiranja kadrova i obrazovanja; - Obrazloži različite teorijske koncepcije djetinjstva i sprovodi mala istraživanja u predškolskom kontekstu; - Definiše kriterijume ocjenjivanja i razlikuje vrste i oblike školskog ocjenjivanja; - Obrazloži karakteristike vaspitno-obrazovnog rada sa specifičnim kategorijama djece.