Filozofski fakultet

Osnovne informacije o specijalističkim studijama
Nakon stečene diplome osnovnih akademskih studija, studenti mogu da upišu specijalističke-postdiplomske studije u trajanju od godinu dana (60 ECTS).

  • Diplomirani pedagog posjeduje profesionalnu kompetenciju za samostalno obavljanje poslova pedagoga u institucijama predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, te obavljanje pedagoško-andragoške djelatnosti u raznovrsnim institucijama vaspitno-obrazovnog sistema, privrednim organizacijama, zavodima za zapošljavanje, centrima za socijalni rad, kao i poslova profosora pedagogije na nivou srednjoškolskog obrazovanja.

Dokumenti