Studijski program

Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku Doktorskih akademskih studija pedagogije student će biti osposobljen da: - Kritički razmatra različite pedagoške pristupe i organizuje istraživanje utemeljeno na konkretnoj pedagoškoj teoriji; - Vrednuje različite teorije i modele obrazovanja; - Analizira položaj dejeteta u savremenom svijetu i objasni njegove pedagoške implikacije; - Planira i organizuje istraživanje obrazovnih potreba; - Obrazloži metodologiju programiranja i definisanja obrazovnog kurikuluma; - Kritički procjenjuje literaturu/izvore znanja relevantnu za konkretne pedagoške fenomene; - Realizuje istraživački rad (teorijski i empirijski) i predlaže preporuke za unapređenje pedagoške prakse na svim nivoima obrazovanja.