Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Specijalistički studij 60 ECTS, nivo kvalifikacija VII Ishodi učenja na nivou Studijskog programa Po završetku studija student će biti osposobljen da: 1. Poznaje prirodno geografske, regionalno geografske i društveno geografske discipline i koristi saznanja u daljem radu (bilo da prenosi znanja starijim razredima osnovne škole i u srednjoj školi, bilo u nekim drugim djelatnostima). 2. Upotrebljava saznanja iz prirodno, regionalno i društveno geografskih nauka i prenosi ih na logičan, sistematičan, postupan i razumljiv način učenicima, odnosno primjenjuje ih u daljem radu. 3. Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje kod sebe i budućih učenika. 4. Vrednuje didaktičko-metodičku teoriju i praksu uzimajući u obzir relevantne kriterijume i projektuje istraživanja iz geografskih nauka. 5. Pokazuje vještine timskog rada. 6. Modifikuje postojeće nastavne modele (metode, tehnike, strategije učenja i proučavanja) prilagođavajući ih novim uslovima u praksi