Obavještenja za predmete - Geografija


Geografija - Urbani i regionalni razvoj

Nova objava - 10.04.2020 11:23

10.04.2020


Geografija - Urbani i regionalni razvoj

Nova objava - 30.03.2020 17:36

30.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

00 Gazdovanje prostorom

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

00 Pojedinacne faze planiranja predjela

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

03 PEJZAZI U GEOGRAFSKOJ SREDINI pitanja

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

01a Landforms

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

01b EU landscape types

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

02a Pejzazi I kolokvijum primjer

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

02b Pejzazi II kolokvijum primjer

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

03a Domaci Pejzazi u geografskoj sredini

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

03b Domaci Pejzazi u geografskoj sredini

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

03c Domaci Primjer Pejzazi u geografskoj sredini

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

04a Pejzazi Literatura Kriticka analiza Zivkovic Predeo

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

04b Pejzazi Literatura Teorije i paradigme Vresk Paradigme

25.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

04c Geoekologija Interna skripta Bognar

25.03.2020


Geografija - Urbani i regionalni razvoj

Nova objava - 24.03.2020 23:05

24.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

Pejzazi vjezbe Mileva Brajuskovic

23.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

Obavjestenje studentima o trenutnom nacinu organizovanja nastave na predmetu PEJZAZI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

23.03.2020


Geografija - PEJZAŽI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

Procedura koristenja ZOOM aplikacije u nastavi PEJZAZI U GEOGRAFSKOJ SREDINI

23.03.2020


Geografija - Urbani i regionalni razvoj

Nova objava - 20.03.2020 18:17

20.03.2020


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog zavrsnog ispita

28.01.2020


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin ispita

16.01.2020


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za drugi kolokvijum

20.12.2019


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za prvi kolkvijum

08.11.2019


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin drugog roka septembar

16.09.2019


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin prvog popravnog roka

23.08.2019


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog zavrsnog ispita

01.02.2019


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati drugog kolokvijuma

12.01.2019


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin ispita

12.01.2019


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin kolokvijuma

18.12.2018


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin kolokvijuma

19.11.2018


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog završnog ispita

28.01.2018


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati nakon prvog popravnog roka

24.01.2018


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog kolokvijuma

15.01.2018


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za drugi kolokvijum

20.12.2017


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin drugog kolokvijuma

20.12.2017


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati kolokvijuma

02.12.2017


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za kolokvijum

15.11.2017


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Termin kolokvijuma

15.11.2017


Geografija - Geografija i informatičke tehnologije

Materijal sa predavanja

15.11.2017