Studijski program

Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Doktorske studije PhD (MSci+3 godine ) u trajanju od tri godine. Ishodi učenja na nivou doktorskih studija smjer geo-osnove prostornog planiranja Nakon završenih doktorskih studija iz oblasti prostornog planiranje, na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, doktor iz oblasti prostornog planiranja je osposobljen da: 1. Definiše infrastrukturne sisteme, prostornu problematiku, uspješno koristi aktuelne tehnologije i poznaje procedure relevantne za prostorno planiranje; 2. Posjeduje vještine neophodne u planskom procesu kao i adekvatno znanje iz prostornog planiranjana na regionalnom i nacionalnom nivou planiranja; 3. Koristi i primjenjuje u praksi adekvatno znanje iz istorije evropskog planiranja i teorije prostornog planiranja, srodnih prirodnih i društvenih nauka u izradi, tumačenju i kritičkoj valorizaciji prostorno-urbanističkih projekata. 4. Posjeduje sposobnost naučnog povezivanja sa kolegama u okviru istraživačkih oblasti; 5. Vodi, istražuje i razvija projekte iz prostornog planiranja kojim rukovodi, dijagnostikuje problem i donosi rješenje na osnovu nepotpunih i ograničenih informacija. 6. Pokazuje ekspertizu u diseminaciji i objavljivanju naučnih rezultata i radova; 7. Ima sposobnosti da tumači podatke i brani argumente; komunikacira sa naučnom zajednicom na visokom nivou; 8. Posjeduje znanje iz planiranja i sposoban je da izradi i predstavi projekte u raznovrsnim kontekstima, koristeći niz odgovarajućih tehnika; 9. Razumije profesiju prostornog planera i ulogu u evropskim integracijama i globalnim procesima.