Studijski program

Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Osposobljenost za samostalno uočavanje i rješavanje jednostavnijih problema u drugim naukama, bankarstvu i industriji. Osposobljenost za rješavanje ozbiljnijih problema (zadataka) primjene matematike u drugim naukama. Sposobnost samostalnog korišćenja stručne literature. Sposobnost uočavanja težih matematičkih problema kojim se modeliraju realni, praktični problemi u ekonomiji i industiji Osposoljenost za azvoj softverske podrške u određenim oblastima matematike, naučno-istraživačku djelatnost na univerzitetima i naučnim institutima i samostalan naučni rad Osposobljenost za radu u školi kao professor matematike i informatike