Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Završetak drugog ciklusa studija pruža mogućnost za originalan pristup u razvoju i primjeni ideja, najčešće u kontekstu istraživanja. Poslije završenog ovog stepena studija, studenti se osposobljeni za: upravljanje projektima u svim fazama razvoja softverskih sistema, primjenu naučnih odnosno stručnih metoda u realizaciji projekata u oblasti računarskih nauka i informatike, razvoj softverske podrške u određenim oblastima matematike, naučno-istraživačku djelatnost na univerzitetima i naučnim institutima i samostalan naučni rad, razumjevanje uticaja apstrahovanja, modelovanja, arhitekture i obrazaca na razvoj softverskog proizvoda, praktičnu realizaciju implementacije informacionih zahtjeva i kritička ocjena uloge softverskih alata i metoda u inženjerstvu, diskutuju o odlikama i nedostacima različitih metodologija razvoja informacionih sistema, jasno razumjevanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka i njihovih karakteristika, kritičku ocjenu značaja testiranja softvera i procena potrebe i korisnosti formalnih metoda prilikom testiranja, kritičku ocjenu različitih mogućnosti integracije, dizajna i upotrebe objektno-baziranih distribuiranih sistema, kritičku ocenu trenutne osnove za evoluciju softvera, korišćenje tehnike reinženjerstva za migraciju i apstrakciju softvera, jasno razumjevanje teorijske osnove razvoja zasnovanog na komponentama, poznavanje najnovijih istraživačkih smerova i dostignuća u oblasti informacionih tehnologija.