Obavještenja za predmete - RAČUNARSKE NAUKE


RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJSKE OSNOVE RAČUNARSTVA   12.10.2019
  Materijali za ispit
RAČUNARSKE NAUKE - MOBILNE I BEŽIČNE KOMUNIKACIJE   24.06.2019
  Резултати завршног испита
RAČUNARSKE NAUKE - SOFTVER ZA MOBILNE PLATFORME   08.07.2018
  Rezultati - 08.07.2018 18:02
RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJSKE OSNOVE RAČUNARSTVA   01.12.2017
  Trece predavanje- 01.12.2017 12:51
RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJSKE OSNOVE RAČUNARSTVA   16.11.2017
  Drugo predavanje
RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJSKE OSNOVE RAČUNARSTVA   03.11.2017
  Prvi cas sjutra u 9h
RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJSKE OSNOVE RAČUNARSTVA   02.11.2017
  Materijali