Studijski program

Nivo studija: Doktorske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Doktor nauka je osposobljen (kompetentan) da uradi:

  1. Poznaje značaj naučno istraživačkog rada, tipove naučnog istraživanja i njihove karakteristike.
  2. Osposobljen je da samostalno osmisli naučno-istraživački zadatak.
  3. Poznaje tipove naučnog istraživanja i njihove karakteristike.
  4. Osposobljen je da samostalno prikuplja i klasifikuje podatke, da pravilno postavi hipotezu, ciljeve istraživanja i metodološki pristup.
  5. Integriše usvojena znanja i vještine u prijavljivanju i sprovođenju naučno istraživačkog projekta.
  6. Koristi stečena znanja u recenzentskom postupku