Osnovne informacije
Doktorski studijski program je kvalitetan studijski program sa jasno definisanim i medjunarodno uporedivim ishodima učenja u evropskom prostoru visokog obrazovanja, prilagodjen savremenim potrebama društva i tržišta rada.

Doktorski studijski program Medicina, Stomatologija i Farmacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore je akademski studijski program koji traje 3 godine, odnosno 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS kredita.

 

CILJ

Cilj studijskog programa doktorskih studija na Medicinskom fakultetu, je obrazovanje studenata na najvišem nivou.

Rukovodilac doktorskih studija na Medicinskom fakultetu je Prof. dr Filip Vukmirović

 

Dokumenta:

Pravila doktorskih studija
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila doktorskih studija
Vodič za doktorske studije
Etički kodeks

Mentor

Obavještenje za studente doktorskih studija
Potencijalni mentori na doktorskim studijama UCG
Molba za imenovanje mentora

Prijava za mentora
Mentorstvo - popunjava Fakultet

Doktorska disertacija

Obrasci:
Prijava teme doktorske disertacije (obrazac PD)
Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata (obrazac D1)
Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda (obrazac IM - popunjava mentor)
Ispunjenost uslova doktoranda (obrazac D2 - popunjava Fakultet)
Ocjena doktorske disertacije (obrazac D3)

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.