Medicinski fakultet

Osnovne informacije
O studijama

Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Podgorici omogućavaju doktorima medicine i stomatologije, sticanje akademskog zvanja doktora medicinskih nauka.

Studije su multidisciplinarne i obuhvataju četri oblasti:

  • bazične eksperimentalne studije,
  • kliničke studije,
  • javno zdravlje,
  • menadžment u zdravstvu

Doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore su integrisane a organizaciju i rukovođenje doktorskim studijama vodi Centar za doktorske studije kao organ Senata. Proces prijave, izrade i odbrane doktorske teze na UCG definisan je Pravilima doktorskih studija. Na sajtu centra za doktorske studije nalaze se potrebni obrasci za administrativni menadžment.

Rukovodilac doktorskih studija na Medicinskom fakultetu je Prof. dr Filip Vukmirović

 

Dokumenta:

Pravila doktorskih studija
Vodič za doktorske studije
Etički kodeks

Mentor

Prijava za mentora
Mentorstvo - popunjava Fakultet

Polazna istraživanja

Postupak prijave i odbrane polaznih istraživanja
Prijava teme polaznih istraživanja sa obrazloženjem teme polaznih istraživanja
Forma rada polaznih istraživanja
Prijava za ocjenu polaznih istraživanja
Prijava za odbranu polaznih istraživanja

Doktorska disertacija

Obrasci:
Prijava teme doktorske disertacije (obrazac PD)
Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata (obrazac D1)
Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda (obrazac IM - popunjava mentor)
Ispunjenost uslova doktoranda (obrazac D2 - popunjava Fakultet)
Ocjena doktorske disertacije (obrazac D3)

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.