Elektrotehnički fakultet -   26.04.2016
  Takmičenje za najbolju inovativnu ideju u oblasti ICT
Elektrotehnički fakultet -   01.06.2015
  IEEE međunarodna konferencija u oblasti komunikacija
Elektrotehnički fakultet -   02.05.2015
  Treća sjednica Advisory Board-a
Elektrotehnički fakultet -   09.03.2015
  Presentacija gostujućih istraživača iz ENT Zagreb
Elektrotehnički fakultet -   02.03.2015
  Kognitivne i senzorske mreže za pametne aplikacije
Elektrotehnički fakultet -   21.10.2014
  Sastanak sa predstavnicima MFIC